deyimlerimiz.com

Üzerine oturmak deyimi:

Üzerine oturmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Hakkı yokken bir şeyi kendine mal etmek.
"Baba evinin üzerine oturmak istiyordu."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.