deyimlerimiz.com

Üzerine varmak deyimi:

Üzerine varmak deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Baskı kurarak bir kimseden bir şey yapmasını istemek.
"Evi satmak konusunda bu kadar üzerine varmayın."

2. Saldırmak.
"Üç kişiyle tek kişinin üzerine varmanız çok yanlış."

3. (Kadın) evli bir erkekle evlenmek.
"Bu kadın ilk karısının üzerine gelmiş."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.