deyimlerimiz.com

Üzerine yıkmak deyimi:

Üzerine yıkmak deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Kendi işlediği bir suçu başkasına yüklemek.
"İki faili meçhul olayı da onun üzerine yıkmışlar."

2. Kendisinin de sorumlu olduğu bir işin ağırlığını başkasına yüklemek.
"Evin geçim yükünü annenin üzerine yıkmışlar, sorumsuzca yaşıyorlar."
"Temizlik işini benim üzerine yıktılar."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.