deyimlerimiz.com

Üzerine yok deyimi:

Üzerine yok deyiminin anlamı ve açıklaması

Bundan daha iyisi olmaz, anlamında söylenir.
"Şu kabak tatlısı konusunda Köfteci Bekir üzerine yok."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.