deyimlerimiz.com

Uzun hava deyimi:

Uzun hava deyiminin anlamı ve açıklaması

Türk halk müziğinde belirli bir karakteri olmayan, bölgesel ögelerin etkisi altında gelişerek, özellikler kazanmış türkü.
"Bir tane de uzun hava söyle."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.