deyimlerimiz.com

Var kuvveti deyimi:

Var kuvveti deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir kimsenin olanca gücü.
"Var kuvvetiyle kapıya dayandı."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.