deyimlerimiz.com

Vareste kalmak deyimi:

Vareste kalmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir şeyi yapıp yapmamakta özgür bırakılmak.
"Mahkemedeki ilk duruşmada vareste kalmıştı."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.