deyimlerimiz.com

Vatan tutmak deyimi:

Vatan tutmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir yeri kendisine, ailesine yurt olarak kabul etmek, yurt edinmek.
"Yıllar önce atalarımız güzel Anadolu'yu vatan tutmuş."
"Biz bu memleketi vatan tuttuk, kalkıp da başka bir yere gidemeyiz."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.