deyimlerimiz.com

Vatanperver olmak deyimi:

Vatanperver olmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Yurdunu, milletini büyük bir tutku ile sevmek, bu uğurda her türlü özveriye katlanmak, yurtsever olmak, vatansever olmak.
"Vatanperver olmasa, böyle bir kahramanlık yapmazdı."
"İçimizde vatanperver olmayan hainlerin de olduğunu biliyoruz."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.