deyimlerimiz.com

Veciz ifade deyimi:

Veciz ifade deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir düşünceyi kısa fakat güzel bir şekilde anlatan söz.
"Veciz ifadelerle herkesi kuraklık konusunda bilgilendirdi."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.