deyimlerimiz.com

Vehimli hasta deyimi:

Vehimli hasta deyiminin anlamı ve açıklaması

Hasta olmadığı halde kendini hasta zanneden kimse, kuruntulu insan.
"Vehimli hasta olduğunda, küçük bir sorun olduğunda soluğu hastanede alıyoruz."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.