deyimlerimiz.com

Vesile aramak deyimi:

Vesile aramak deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir fırsatını kollamak.
"Seninle görüşmek için vesile arıyordum, bu sohbet iyi geldi."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.