deyimlerimiz.com

Vesveseye kapılmak deyimi:

Vesveseye kapılmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Boş yere tasalanmak, gereksiz kaygılanmak.
"Çocuk on dakika gecikti diye vesveseye kapılma, az sonra gelir."
"Yaşlı adam, borçları yüzünden vesveseye kapılmış."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.