deyimlerimiz.com

Vurdukça tozumak deyimi:

Vurdukça tozumak deyiminin anlamı ve açıklaması

Üzerinde çalışıldıkça, işlendikçe işi artmak.
"Vurdukça tozuyor, daha ne kadar sürecek bu iş?"

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.