deyimlerimiz.com

Yad eller deyimi:

Yad eller deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Baba ocağından uzak yerler, gurbet.
"Yiğidim yad ellerde kalmasın, dönsün geri Rabbim."

2. Yabancı kimseler, yabancılar.
"Sevdiğini yad eller aldı, kaldı garip."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.