deyimlerimiz.com

Yadigâr bırakmak deyimi:

Yadigâr bırakmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Hatırlanmak için arkasında bir kimseyi veya bir nesneyi bırakmak.
"Bu köstekli saati babam yadigâr bıraktı bizlere."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.