deyimlerimiz.com

Yağma gitmek deyimi:

Yağma gitmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir şey çok alıcı bulup çok satılmak, kolay müşteri bulmak.
"Kapanın elinde kalıyor, yağma gidiyor, koş koş, sen de yetiş!.."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.