deyimlerimiz.com

Yakınlık duymak deyimi:

Yakınlık duymak deyiminin anlamı ve açıklaması

Birine karşı sevgi ve ilgi duymak, yabancılık hissetmemek.
"Hayatta yakınlık duyduğum tek insandı."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.