deyimlerimiz.com

Yalayıp geçmek deyimi:

Yalayıp geçmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Rüzgâr, dalga vb. sıyırarak, dokunarak hızla geçmek.
"Büyük bir dalga gemiyi yalayıp geçti."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.