deyimlerimiz.com

Yangın bacayı sarmak deyimi:

Yangın bacayı sarmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir iş ya da olay önüne geçilemez, önlenemez hale gelmek, durum olağanüstü kötüye gitmek.
"Yangın bacayı sarmadan çabuk gidelim buradan!"
"Yangın bacayı sarmış, bu kız bu oğlandan vazgeçmez artık."
"Yangın bacayı sarmış, hala ekonomik kriz yok diyorlar."
"Yangın bacayı sarınca mı baban aklına geldi?"

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.