deyimlerimiz.com

Yangın var diye bağırmak deyimi:

Yangın var diye bağırmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir şeyden çok bıkmak, bezmek.
"Ay biraz sus! Yangın var diye bağıracağım şimdi."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.