deyimlerimiz.com

Yangına körükle gitmek deyimi:

Yangına körükle gitmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Anlaşmazlığı, gerginliği, kargaşalığı artırıcı, her iki tarafı kışkırtıcı söz ve davranışlarda bulunmak.
"Sen karışma, çekil aralarından, yangına körükle mi gitmek istiyorsun?"
"Adamları barıştıracağına, yangına körükle gidiyorsun."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.