deyimlerimiz.com

Yanına salavatla yaklaşılmak deyimi:

Yanına salavatla yaklaşılmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Birini yanına gitmekten korkmak, çekinmek.
"Dayının yanına salavatla yaklaşılmıyor gerçekten."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.