deyimlerimiz.com

Yanında perende atamamak deyimi:

Yanında perende atamamak deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Herhangi bir konuda birinden aşağı, beceriksiz olmak.
"Şoförlük konusunda senin yanında perende atamam."

2. Oyun çevirememek, aldatamamak, aldatılır gibi olmamak.
"Bu yaştan sonra kimsenin yanında perende atamam.”

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.