deyimlerimiz.com

Yanında perende atılmamak deyimi:

Yanında perende atılmamak deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Herhangi bir konuda birinden aşağı, beceriksiz olmak.
"Şoförlük konusunda senin yanında perende atılmaz."

2. Oyun çevirememek, aldatamamak, aldatılır gibi olmamak.
"Bu yaştan sonra kimsenin yanında perende atılmaz.”

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.