deyimlerimiz.com

Yanından bile geçmemiş deyimi:

Yanından bile geçmemiş deyiminin anlamı ve açıklaması

Hiç ilgisi yok, en ufak benzerliği bile yok.
"Sen kardeşini bir görsen, bu onun yanından bile geçmemiş."
"Terbiye onun yanından bile geçmemiş."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.