deyimlerimiz.com

Yapmadığı kalmamak deyimi:

Yapmadığı kalmamak deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Kendisi için zararlı olan birçok iş yapmak.
"Başı beladan kurtulmuyor, yapmadığı kalmamış ki."
"Suçlunun dosyasına baktım, adamın yapmadığı kalmamış."
"Kendisini işten kovdurmak için yapmadığı kalmadı."

2. Bütün kötülükleri yapmak, eziyet etmek.
"Çok yaramaz bir çocuk, kardeşine yapmadığı kalmadı."
"O serserin, okulda çocuğuma yapmadığı kalmamış."
"Sözünü tutmayınca, adama yapmadığı kalmadı."
"Böyle zorbayla yaşanmaz, bunun insana yapmadığı kalmaz."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.