deyimlerimiz.com

Yardan mı geçersin, serden mi? deyimi:

Yardan mı geçersin, serden mi? deyiminin anlamı ve açıklaması

Eşit değerde iki şeyin birinden vazgeçmenin zorluğu karşısında söylenen söz.
"Düğüne davet ettiler, hanım da evde hasta, yardan mı geçersin, serden mi?"

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.