deyimlerimiz.com

Yarım ağızla söylemek deyimi:

Yarım ağızla söylemek deyiminin anlamı ve açıklaması

İsteksizce, istemeye istemeye, gönülsüzce söylemek.
"Demek ki size de yarım ağızla söylediler."
"Yarım ağızla söylediği için davetine gitmedim."
"Sizi rahatsız etmeyeyim, yarım ağızla söylüyorsun da..."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.