deyimlerimiz.com

Yavaştan almak deyimi:

Yavaştan almak deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Ilımlı davranmak.

2. İşi gereken sürede yapmamak.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.