deyimlerimiz.com

Yaygarayı basmak deyimi:

Yaygarayı basmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Bağırıp çağırmak, önemli bir nedeni olmadığı hâlde feryat etmek.
"Elinden şekeri alınınca yaygarayı bastı."
"İki laf söyledim diye yaygarayı basmasına şaşırdım."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.