deyimlerimiz.com

Yazık olmak deyimi:

Yazık olmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir şeye veya kimseye gereksizce zarar verilmek.
"Üzerine nar lekesi sıçratmış, güzelim gömleğe yazık oldu."
"Küçük yaşta evlendirerek kızına yazık oldu."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.