deyimlerimiz.com

Yazıya geçirmek deyimi:

Yazıya geçirmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Yazmak, yazılı duruma getirmek.
"Çocuklar, söylediklerimi yazıya geçirin."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.