deyimlerimiz.com

Yazıya gelmemek deyimi:

Yazıya gelmemek deyiminin anlamı ve açıklaması

Yazı ile anlatılamamak.
"O depremde yaşadıklarımız yazıya gelmez."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.