deyimlerimiz.com

Yediği naneyi kokutmak deyimi:

Yediği naneyi kokutmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Uygunsuzluğunu ortaya koymak.
"Arkadaşın dün yediği naneyi kokutmuş yine."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.