deyimlerimiz.com

Yedikleri içtikleri ayrı gitmemek deyimi:

Yedikleri içtikleri ayrı gitmemek deyiminin anlamı ve açıklaması

Her zaman bir arada olmak ve sıkı ilişki içinde bulunmak.
"Onlar üç arkadaş, yedikleri içtikleri ayrı gitmez."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.