deyimlerimiz.com

Yel vermek deyimi:

Yel vermek deyiminin anlamı ve açıklaması

Rüzgârı veya havayı herhangi bir şeyin üzerine yöneltmek.
"Şu vantilatörü açın da biraz yel versin."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.