deyimlerimiz.com

Yenene içilene bakılmamak deyimi:

Yenene içilene bakılmamak deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir şey için gidere önem verilmeden bol bol harcanmak.
"Düğünde yenene içilene bakılmadı, herkes en iyi şekilde ağırlandı."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.