deyimlerimiz.com

Yenilik korkusu deyimi:

Yenilik korkusu deyiminin anlamı ve açıklaması

Her değişiklikten, her yenilikten tiksinme hastalığı.
"Nedir sendeki bu yenilik korkusu canım?"

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.