deyimlerimiz.com

Yer yarılıp içine geçmek deyimi:

Yer yarılıp içine geçmek deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Çok utanmak.
"Yer yarılıp içine geçseydim de şu duruma düşmeseydim."
"Herkes içinde azarlamaya başladı, o an yer yarılsa da içine geçsem diye düşündüm."

2. Yitirilen şey bir türlü bulunamamak.
"Yer yarılıp içine geçti sanki, önceki gün şurada duruyordu."
"TV kumandasını bulamıyorum, yer yarılıp içine geçti herhalde."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.