deyimlerimiz.com

Yer yatağı deyimi:

Yer yatağı deyiminin anlamı ve açıklaması

Yere serilen yatak.
"Yer yatağı serelim de çocuklarda onda yatsın."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.