deyimlerimiz.com

Yerden göğe kadar deyimi:

Yerden göğe kadar deyiminin anlamı ve açıklaması

Anlatılamayacak denli çok (hakkı olmak...)
"Yerden göğe kadar haklısınız."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.