deyimlerimiz.com

Yeri başka deyimi:

Yeri başka deyiminin anlamı ve açıklaması

"Daha başka bir değeri olan, önemi olan" anlamında kullanılan bir söz.
"Tüm çocuklarını çok sever, ama en küçüğünün yeri başkadır."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.