deyimlerimiz.com

Yeri var! deyimi:

Yeri var! deyiminin anlamı ve açıklaması

"Uygundur, iyidir" anlamında kullanılan bir söz.
"Bu duvarda Türk bayrağının yeri var!"

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.