deyimlerimiz.com

Yerle beraber deyimi:

Yerle beraber deyiminin anlamı ve açıklaması

Yer düzeyinde.
"Deprem sonrası adamın evi yerle beraber olmuş."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.