deyimlerimiz.com

Yıkkınlık göstermek deyimi:

Yıkkınlık göstermek deyiminin anlamı ve açıklaması

Yıkılmaya yüz tutmak.
"Köydeki baba yadigarı ev yıkkınlık gösteriyor."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.