deyimlerimiz.com

Yılan gibi sokmak deyimi:

Yılan gibi sokmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir kimseye sinsice kötülük etmek.
"Yılan gibi sokarsa çok üzülürsün sonra."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.