deyimlerimiz.com

Yılanın kuyruğuna basmak deyimi:

Yılanın kuyruğuna basmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Zararı dokunacak, kötülük yapacak bir kimseye ilişmek ya da sataşmak yoluyla fırsat vermek.
"Yılanın kuyruğuna bastın, dikkatli ol başına bir şey gelmesin."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.