deyimlerimiz.com

Yıldız barışıklığı deyimi:

Yıldız barışıklığı deyiminin anlamı ve açıklaması

Anlaşıp hoş geçinme.
"Allah yeni yuvanızda yıldız barışıklığı versin."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.