deyimlerimiz.com

Yıldız yeli deyimi:

Yıldız yeli deyiminin anlamı ve açıklaması

Kuzey yönünden esen rüzgar.
"Bu esen yıldız yelidir."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.